top of page

Symbiotic contradictions - Winter 24-25

Christine Boland - 19 Oktober – 18:00

in samenwerking met Trendvision

De huidige tijdgeest kenmerkt zich door verwarring en versplintering. De uitdaging schuilt in opnieuw verbinding vinden, gemeenschappelijkheid, een vorm van samenleven waarin gelijkwaardigheid kan zijn zonder gelijkaardigheid te vereisen. Design wijst hierin de weg door tegenstrijdigheden symbiotisch samen te laten gaan. Sterker nog; daar waar het wringt wordt het juist gecultiveerd, dat maakt het nieuw en spannend. 

De fascinatie voor de natuur neemt toe. Niet in de laatste plaats omdat steeds meer mensen ervan doordrongen raken dat er veel kostbare biodiversiteit verloren gaat. Maar de natuur is veerkrachtig, zodra ze weer de ruimte krijgt herstelt stap voor stap het ecosysteem. De mens zoekt naar een nieuwe manier om in symbiose met de natuur te leven. De natuur zelf geeft daar talloze voorbeelden van. Vooral korstmossen, de symbiotische samenlevingsvorm van algen met schimmels, spreken tot de verbeelding. Die laten zich niet door de mens cultiveren, groeien op keiharde ondergrond en zijn de leefwereld van feeën en elfen volgens mythen en sagen. Andere magische natuurverschijnselen, waar de mens geen invloed op kan uitoefenen zijn ijshaar of het Noorderlicht. Ongrijpbaar, onaantastbaar, letterlijk niet vast te pakken, maar wel zichtbaar. Noorderlicht laat zich zelfs niet vangen in kleur: de foto, die je ervan maakt toont een ander kleurgamma dan je in werkelijkheid ziet.

Wat betekent dit voor trends in vormentaal?
In de wereld van design vormen [korst]mossen met hun kleurrijke, grillig gegroeide verschijningsvorm een grote inspiratiebron. Dat vertaalt zich enerzijds letterlijk in dessins, vormen, materialen, structuren, recepten, beautyproducten en architectuur.
En anderzijds in een meer fantasierijke, feeërieke, magische vormentaal. Andere natuurverschijnselen die we terug zien in design language zijn ongrijpbare fenomenen als het Noorderlicht en fragiele fenomenen als ijshaar of de wondere wereld van gekleurd natuursteen en ‘fluïde’ gelaagde rotsen.

Christine Boland_edited.jpg

Get in Touch

+ 32 (0)3 248 66 18

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page